Utbildning

Aktuella utbildningar

Förstå, förebygga och behandla komplicerad sorgdistansutbildning

Att i livet drabbas av sorg efter en närståendes död är en del av att vara människa. Många kan efter en tid, på egen hand och med socialt stöd, bearbeta sorgen och anpassa sig till den nya livssituationen. Vissa drabbas dock av s.k. komplicerad sorg – sorg som inte verkar minska över tid och/eller som är märkbart funktionsnedsättande och där professionellt stöd kan behövas.

Som samtalsbehandlare kan man känna sig handfallen när man ska stötta en person med komplicerad sorg. Det kan kännas svårt att skilja en normal sorgeprocess från komplicerad sorg och man kanske tvivlar på om och hur man kan vara till hjälp. Att lyssna empatiskt kan man komma en bra bit med, men finns det något mer man kan göra?

Svaret på den frågan är ja och under denna utbildningsdag kommer du att få ökad kunskap om komplicerad sorg och lära dig metoder för att bemöta och behandla sorg i samtal. Innehållet vilar på senaste forskning inom området.

Innehåll

  • Vad kännetecknar komplicerad sorg och hur kan man skilja det från en normal sorgeprocess
  • Hur förstå sorgereaktioner i relation till annan psykisk ohälsa, t.ex. depression och PTSD
  • Vilka löper ökad risk att drabbas av komplicerad sorg
  • Metoder för att minska risk för att komplicerad sorg ska utvecklas efter en förlust (förebyggande metoder/sorgestöd)
  • Metoder och konkreta verktyg för att behandla komplicerad sorg. Metoderna i denna utbildning bygger företrädesvis på KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and comittment therapy)

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till dig som arbetar med samtalsbehandling/psykoterapi t.ex. i din roll som behandlare med grundläggande psykoterapiutbildning; som psykolog; som kurator; präst; eller psykoterapeut. Den passar dig som i ditt yrke ibland möter personer med sorgereaktioner och vill ha ökad kunskap om komplicerad sorg samt fler redskap att använda i samtalsbehandling.

Mycket av innehållet kan även appliceras på sorg/kris som inte är kopplat till dödsfall, såsom skilsmässa eller att drabbas av kronisk sjukdom/funktionsnedsättning, även om fokus ligger på sorg efter dödsfall.

Föreläsare

Cecilia Norin är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har i 20 år arbetat med terapier med barn, unga och vuxna. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med sorg efter dödsfall och livskriser samt av behandling av PTSD, ångest och depression. Hon är en uppskattad och erfaren handledare och föreläsare.

Plats och datum

Torsdagen den 6 maj, kl. 9-15 (paus för lunch kl 12-13)

Utbildningen ges på distans genom videolänk i plattformen Teams

Pris

1 600 kr (exkl. moms) / person

Anmälan

Anmälan görs per e-post till: kontakt@psykologernabn.se

Ange arbetsplats samt namn på deltagare

Sista anmälningsdag: 8/4. (Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.)

Bekräftelse och ytterligare information ges efter anmälan.

Vid frågor kontakta gärna Cecilia på cecilia.norin@psykologernabn.se eller 0733-42 84 94

Om våra utbildningar

Vi har gedigen erfarenhet av att föreläsa inom både offentlig och privat sektor för större och mindre grupper.

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar inom bland annat kommunikation, konflikthantering, beteendeanalys, stress, självmedkänsla/compassion samt psykologisk behandling av t.ex. ångest, depression, PTSD.