Organisation och ledarskap

Vi har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer, grupper och med ledare. Vi jobbar tillsammans med er, för att skapa hållbara, effektiva och bärkraftiga arbetsplatser och organisationer.


Vi erbjuder bland annat:

Chefshandledning

Att vara chef kan vara en stimulerande, komplex och utmanande uppgift. Vi arbetar med chefshandledning/coachning inom både privata och offentliga verksamheter. Vi utformar våra tjänster tillsammans med er, för att utveckla ett ledarskap som hjälper er att nå era och verksamhetens behov och mål. Vi har även digitala lösningar för handledning på distans.

Grupputveckling

Vi arbetar med grupp- och teamutveckling på alla olika nivåer i organisationen. Fokus kan vara till exempel att utveckla tillit i arbetsgrupper, skapa effektiva arbetsmetoder eller lösa problem som uppstått i en grupp.

Organisationsutveckling

Vi arbetar med organisationsutveckling inom både privat och offentlig sektor.

Konfliktlösning

Ibland behövs utomstående stöd för att lösa konflikter mellan individer på en arbetsplats. Vi har utbildning inom konfliktlösning och kan erbjuda dessa tjänster.