Individuella samtal

Individuell behandling/psykoterapi

Ibland i livet stöter vi på svårigheter som blir svåra att hantera på egen hand och där man behöver utomstående hjälp. Vi är legitimerade psykologer och har lång erfarenhet av individuell psykologisk behandling vid olika typer av besvär. Du kan söka till oss om du besväras av till exempel stressproblematik, oro/ångest eller nedstämdhet. Vi erbjuder även samtalsbehandling vid livskriser eller när man önskar tydliggöra hur man vill leva sitt liv och få stöd i att ta steg i sin önskade riktning.

Våra terapier har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi är även utbildade i bland annat acceptance and commitment therapy (ACT), mindfulness och compassionfokuserade metoder.

Egenterapi

Till dig som går t.ex. grundläggande psykoterapiutbildning kan vi erbjuda egenterapi. Terapin har KBT-inriktning och kan handla om sådant som rör privatlivet eller om att utvecklas i sin professionella roll.