Handledning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med att handleda arbetsgrupper eller enskilda medarbetare inom såväl offentlig och privat sektor. Handledning är ofta viktigt och värdefullt när man arbetar med människor, inom till exempel psykiatri, socialtjänst, primärvård, kriminalvård, behandlingshem, boenden och skola.

Handledningen kan ha olika fokus och vi arbetar bland annat med

  • Metodhandledning, med inriktning på KBT, MI, ACT och andra relaterade metoder
  • Ärendehandledning, som kan handla t.ex. om bemötande av svåra situationer, hanterande av egna reaktioner i arbetet, eller stöd i problemformulering och planering av åtgärder
  • Grupp- och processhandledning, vilket kan handla om att hitta gemensamma förhållningssätt och rutiner i en arbetsgrupp, att öka förståelsen för varandra i ett team eller öka trygghet och förbättra kommunikationen i gruppen

Upplägg och innehåll på handledningen utformas alltid i samråd med kunden. Vår handledning kännetecknas av ett strukturerat förhållningssätt, en aktiv handledare samt evidensbaserade metoder.

Handledningen kan ske i större eller mindre grupper eller individuellt. Vi kan ta emot i våra trevliga lokaler i centrala Västerås, eller ses hos er. Vi tar oss an handledningsuppdrag i bland annat Västerås, Fagersta, Örebro, Köping, Sala, Eskilstuna och Enköping men även på andra håll i Sverige. Vi kan också erbjuda handledning per videolänk om så önskas