Parsamtal

Parterapi

Har ni glidit ifrån varandra och har svårt att nå varandra känslomässigt? Kanske brister kommunikationen och det kan kännas svårt att hitta tillbaka till varandra på egen hand. Blir det uppslitande gräl eller kanske kvävande tystnad er emellan? Ibland behövs utomstående hjälp för att komma ur negativa spiraler i relationen.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika former av relationsproblem. I en parterapi arbetar man med att hitta fungerande förhållningssätt till varandra och nya strategier för att kommunicera och bemöta varandra. Det kan handla om att lyssna på varandra och få en ny förståelse för den andre, samt att kunna uttrycka behov och känslor.

I parterapier arbetar vi utifrån metoden integrative behavioral couple therapy (IBCT) som är en KBT-baserad metod för relationsproblem. Terapin börjar med en bedömningsfas för att kartlägga relationsproblemen och kunna ge så bra och effektiv hjälp som möjligt. I bedömningsfasen träffas man först vid ett gemensamt samtal och därefter träffar båda parterna samma psykolog för varsitt enskilt samtal. Efter detta träffas alla för ett gemensamt samtal igen där psykologen återkopplar vad bedömningen visar och vad som verkar vara bästa vägen framåt. Ibland upplever man som par att denna noggranna kartläggning räcker för att man ska kunna gå vidare på egen hand. I andra fall går man vidare i en behandlingsfas där strategier och verktyg skräddarsys för att passa problembilden som bedömningen visat. I en parterapi strävar man vanligtvis både mot att kunna acceptera varandra och att göra förändringar för att fungera bättre tillsammans. Hur lång behandlingen är varierar och beslutas alltid i samråd med paret.

“Parbesiktning” – förebyggande parterapi

Parterapi kan vara bra också för er som vill fördjupa er känsla av närhet till varandra eller på andra sätt utveckla er relation. Förebyggande parterapi, eller parbesiktning, handlar om parutveckling genom att utforska styrkor och problemområden för att förebygga kommande relationsproblem.

En parbesiktning består av två samtal. Vid det första samtalet får ni möjlighet att reflektera över och utforska er relation. Vid det andra samtalet får ni feedback från psykologen om styrkor och eventuella problemområden samt råd om hur ni bäst arbetar vidare för att främja en fortsatt bra relation.
Parbesiktning har ofta positiva effekter på intimitet, acceptans och tillfredsställelse i relationen, och kan minska risken för skilsmässa/separation.