Om oss

Psykologerna Borg & Norin AB erbjuder spetskompetens till organisationer, grupper och individer. Vår målsättning är att erbjuda genuina, kunniga och varma möten och evidensbaserade metoder för förändring.

Vi arbetar med bland annat ledarskapsutveckling, chefshandledning individuellt eller i grupp, handledning med t.ex. metod- ärende- och processfokus, utbildning samt psykologisk behandling till individ och par. Vi har en mottagning i centrala Västerås.

Grundare och ägare av företaget är legitimerade psykologerna Helena Borg och Cecilia Norin, som tillsammans har över trettio års erfarenhet av att arbeta med grupper, organisationer, individer och par, inom många olika verksamheter i offentlig, statlig och privat sektor .


Helena Borg är legitimerad psykolog sedan 2004 och organisationspsykolog. Hon har arbetat med ledar-, grupp- och organisationsutveckling i statlig, offentlig och privat sektor sedan 2006. Hon har mångårig erfarenhet av ledningsgrupputveckling, storgruppsbaserat utvecklingsarbete samt chefs- /medarbetsstöd. Helena är medlem av och sitter i styrelsen för Sveriges förening för Arbets- och Organisationspsykologer och hör till nätverket för svenska organisationspsykologer. Fn befinner hon sig i slutskedet av sin specialistutbildning inom organisation och ledarskap.

Helena har i många år arbetat med handledning inom olika verksamheter, såsom landsting, polisen, kriminalvården, socialtjänst, kommunpsykiatri och skola. Hon har även mångårig erfarenhet av att arbeta med par och individer utifrån kognitiv beteendeterapi.

Helena är en erfaren och efterfrågad föreläsare och har föreläst på bl a Stockholms Universitet, i offentlig verksamhet/landsting och för näringslivet.


Cecilia Norin är legitimerad psykolog sedan 2003 och legitimerad psykoterapeut sedan 2015. Hon har lång erfarenhet av metod- och ärendehandledning inom till exempel öppenvårdspsykiatri, rättspsykiatri, primärvård, socialtjänst, kommunpsykiatri och psykologutbildning. Cecilia har även gedigen erfarenhet av att arbeta med grupputveckling i mindre och större personalgrupper.

Cecilia är en erfaren och uppskattad föreläsare och har föreläst på t.ex. specialistutbildningar för psykologer, grundläggande psykoterapiutbildningar, och inom kommunala verksamheter och landsting.

Sin psykolog- och psykoterapeututbildning gick hon med KBT-inriktning (kognitiv beteendeterapi). Hon är även utbildad i Acceptance and comittment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi, DBT (dialektisk beteendeterapi) och prolonged exposure (PE) för PTSD. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling vid bland annat stressproblematik, oro/ångest, livskriser och nedstämdhet.