Förstå och hantera empati-baserad stress – för dig som arbetar inom vård och socialt arbete

Att arbeta med människor inom vård och socialt arbete är viktiga arbeten som ofta känns meningsfulla och givande. Baksidan är dock att det kan slita på oss att under en längre tid empatiskt engagera oss i och möta människors lidande, eller att höra beskrivningar av svåra livsöden och trauman. Personer i s.k. människovårdande yrken (vård, socialtjänst, behandlande yrken osv) löper en ökad risk för stressrelaterad ohälsa och behöver därför förutsättningar för att orka i längden. 

Under begreppet ”empati-baserad-stress” ryms bland annat empatitrötthetsekundärtraumatisering och etisk stress. Denna föreläsning ger ökad kunskap om vad dessa olika begrepp innebär, hur de överlappar och vad som särskiljer samt vad man behöver känna till för att kunna identifiera signaler i tid. Ökad kunskap hjälper ofta att minska självanklagelser och skam och att kunna hantera i tid. 

   Vi går även igenom vad man kan göra för att förebygga och hantera besvär (på individ-, grupp,- och verksamhetsnivå) och därmed öka chansen att orka i sin professionella roll i längden. 

Föreläsningen är i grunden 3 timmar men kan anpassas efter er verksamhets behov och möjligheter. Den kan ges på distans per videolänk eller på plats hos er om så önskas. 

Varmt välkomna att höra av er för mer information och offert!

cecilia.norin@psykologernabn.se / 0733-42 84 94