Behandling av lindrigare ätproblem och kroppsligt självförakt

Denna utbildningsdag passar Dig som arbetar med psykosocial behandling/psykoterapi, t.ex. inom primärvård, privat samtalsmottagning eller liknande verksamhet, och ibland träffar personer med lindrigare ätstörningar och/eller starkt missnöje med kropp och utseende. Fokus är på användbara KBT- och ACT-baserade verktyg för dessa problem.

Innehåll:

  • Aktuella fakta runt ätstörningar (symtom att ha kolla på; diagnoser; orsaker, samsjuklighet etc.)
  • Tips på hur man kan tänka gällande när ätproblem är lämpliga att behandla inom primärvården eller liknande verksamhet och när remiss till specialiserad vård är att föredra.
  • Praktiskt tillämpbara verktyg/metoder att använda vid ätproblematik och kroppsligt missnöje, med grund i KBT, ACT och självmedkänsla/self-compassion.

Plats och pris:

Det finns möjlighet att gå utbildningen online eller på plats.

Online: 17 oktober 2022, kl. 9-15.30

Pris: 1 800 kr (exkl moms)

På plats i centrala Västerås: 

24 oktober 2022, kl. 9-15.30

Pris: 2 000 kr (exkl moms), fika ingår fm och em

Föreläsare:

Cecilia Norin är leg. psykolog och psykoterapeut och verksam som handledare inom bland annat primärvård, psykiatri, somatisk vård och socialtjänst.

Hon har 20 års erfarenhet av behandlingsarbete med barn, unga och vuxna, inom psykiatri, ätstörningsvård och i privat verksamhet. Hon har arbetat med alla typer av ätstörningar och har stor erfarenhet av att arbeta KBT-inriktat med personer som brottas med kroppsligt självförakt, fixering vid vikt och utseende och bristande självkänsla.

Cecilia är en van och uppskattad föreläsare.

Anmälan:

Anmälan görs per e-post till: kontakt@psykologernabn.se

Senast tre veckor innan utbildningsdag

Anmälan är bindande men kan överlåtas

Vid frågor kontakta gärna: cecilia.norin@psykologernabn.se